Elektrisk låglyftare

Elektriska låglyftare är en typ av truckar som används för främst horisontella transporter, lastning och lossning men även för orderplockning. En låglyftare är en kompakt liten och stark gaffeltruck som inte lyfter mycket på höjden utan endast från golvet och upp till 0.5 m över golvet så att man kan flytta godset. De har lastkapacitet mellan 1.5 ton till 2.5 ton och drivs som namnet anger av elektricitet. De går också att få med stödben eller för dubbellyft. Det finns gående låglyftare, plattforms låglyftare, stående låglyftare och sittande låglyftare. En låglyftare kan också kallas palltruck och är truckar som klarar de mest krävande lagertillämpningar. Genom att vara eldrivna erbjuder en elektrisk låglyftare pålitlighet, energieffektivitet och låga servicekostnader.

Hur används en elektrisk låglyftare

En elektrisk låglyftare används för olika materialhanteringsapplikationer i de flesta butiker och lager. De flesta standardmodeller går också att använda i kylda miljöer. Med en bra elektrisk palltruck jobbar man effektivt och säkert med användarkomfort. En elektrisk låglyftare är oftast den första och billigaste typen av truck som ett mindre företag införskaffar. De är smarta val för många olika typer av verksamheter. En bra låglyftare är ett måste för att lasta av gods från lastbilar. De måste därför kunna fungera i alla typer av väder, allt från solsken till regn. Särskilt regn och snö innebär påfrestningar för elsystemet som då blir utsatt för fukt. Det finns idag många modeller som är särskilt utformade för att klara dessa påfrestningar med totalt vattentäta elsystem och helt vattentäta reglage. De flesta modeller klarar också arbete i kylda utrymmen. De flesta låglyftare behöver inte gå särskilt fort och kan ha en max hastighet på endast 6 km/tim. Dagens modeller av elektriska låglyftare är också väldigt säkra att jobba med. De är t.ex. utrustade med automatiska bromssystem som aktiveras så fort kör-reglaget på trucken släpps. Bromsfunktionen fungerar också när man kör i backe så att man kan köra i en behaglig hastighet.

Denna typ av truck finns både för gående och åkande förare. De gående varianterna passar utmärkt när man bara behöver flytta gods kortare sträckor och det inte finns någon annan anledning att behöva åka på trucken. De går också att bygga kompaktare vilket är bra när man behöver använda sin truck i trängre utrymmen. En åkande låglyftare är ett bra val om man behöver förflytta gods över längre sträckor

Truckkort A krävs

Eftersom det handlar om arbete endast på marknivå så krävs endast truckkort klass A för att få köra en elektrisk låglyftare.