Liftutbildning

Att köra lift handlar inte bara om att köra en plattform upp och ner utan det krävs en riktig liftutbildning för att lära sig de dolda riskerna och kunna jobba på ett säkert sätt. Det är ofta de teoretiska kunskaperna om hur och varför olyckor sker som gör att folk kan undvika dem. Att gå en liftutbildning är alltså ett smart val, om inte annat för din egen säkerhets skull. Det finns också lagar och föreskrifter som kräver att den som jobbar med en lift ska vara väl förtrogen med arbetsuppgifterna. Med andra ord man ska veta vad man gör när man arbetar på hög höjd. I kombination med t.ex. ett truckkort kan det också öka dina möjligheter på arbetsmarknaden. Det rekommenderas också att arbetsledare och skyddsombud går liftutbildning, även om de inte ska arbeta direkt med att köra lift.

Vad innehåller en liftutbildning

Under en liftutbildning får deltagarna lära sig att använda mobila plattformar på ett effektivt och säkert sätt. På så vis minskar risken för att du, någon annan eller det material du jobbar med skadas och produktiviteten i arbetet ökar. Genom att gå en liftutbildning får du lära dig vilka olika typer av maskiner som finns, hur de är uppbyggda och vilka krav som finns för kontroller och besiktning. Du får också lära dig vilka arbetssätt som rekommenderas, vilken daglig tillsyn som krävs och vad som står i lagar och andra arbetsskyddsföreskrifter. Naturligtvis ingår också ett praktiskt moment där du får köra olika slags liftar under realistiska arbetsförhållanden.

Att gå en liftutbildning tar oftast bara en dag och brukar vara uppdelad på hälften teori och hälften praktiska övningar. För att man ska vara kvalificerad för att gå utbildningen krävs endast att man är 18 år och har goda kunskaper i svenska. Kursen avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Efter avslutad utbildning och godkända prov får man ett utbildningsintyg som visar att man klarat kursen och har grundläggande kompetens för att köra en lift.

LUR

Liksom för truckutbildningar finns det en branschorganisation som jobbar med kvaliteten på de liftutbildningar som ges runt om i landet. Liftutbildningsrådet (LUR) är ett oberoende branschorgan som aktivt jobbar mot ökad säkerhet och en så bra utbildning som möjligt. De har tagit fram en liftläroplan (LLP) och auktoriserar alla utbildningsföretag som förbinder sig att följa LLP. Dessutom kontrollerar de att planen verkligen följs. Planen är utformad för att möta alla krav som finns i lagar och föreskrifter. LLP har utformats i samarbete med Arbetsmiljöverket, flera utbildare, liftleverantörer och besiktningsorgan. För dig som ska gå en utbildning är det alltså en kvalitetsstämpel att gå en liftutbildning som är auktoriserad av LUR. Då vet du att utbildningen uppfyller alla krav som finns och ger dig högsta möjliga säkerhet i arbetet. En liftutbildning kostar vanligtvis ca 2000 – 3000 kr och finns tillgängliga från flera olika utbildare över hela Sverige.