Plocktruck

Det finns många olika truckar på marknaden varav plocktruck är en av de mest använda, framförallt på alla arbetsplatser med lager vilket är de flesta butiker och fabriker. En plocktruck är en slags små skjutstativtruckar med den skillnaden att man manövrerar den från en liten bur som sitter fast på gaffeln.

Hur används en plocktruck

Med en plocktruck plockar du och positionerar olika slags gods dvs. pallar, lådor, tunnor etc. Den kallas också orderplocktruck och dessa truckar är konstruerade för att möta alla slags behov av jobb på olika plockhöjder samtidigt som de är lätthanterlig och har bra lastkapacitet. Plocktruckar finns i olika modeller för olika plockhöjd. Olika truckar jobbar bäst på låg, medel eller hög nivå upp till ca 12 m. De som jobbar på lägst nivå kallas också lågplockstruckar, de som jobbar på mellannivå kallas för plocktruck för medelhög nivå och de som används för de högst nivåerna högplockstruckar.

Det vanligaste sättet att använda en lågplockstruck är att helt enkelt förflytta gods från en golvyta till en annan. Med en plocktruck för mellanhögnivå kan du både flytta saker på golvet och förflytta saker upp och ner från mellanhöga höjder. En högplockstruck används för detaljarbete på de allra högsta höjderna. Genom att truckföraren följer med upp kan man lätt komma åt vad man är ute efter och ta ner endast den varan. Man får alltså inte ha höjdskräck om man ska jobba med denna slags truckar. Behöver man inte komma åt hela pallen utan kanske bara en sak ur ett större kolli så är tidsbesparingen enorm vilket ökar effektivitet och minskar kostnaderna.

Genom att ha bra plocktruckar ökar man produktiviteten i de flesta verksamheter som har behov av att lagra olika gods. Man får snabba och effektiva övergångar mellan ett lagers alla olika plockytor. En plocktruck kan också sättas på skenor eller slingor för att på snabbaste möjliga sätt röra sig mellan olika stationer. Plocktruckar kan dessutom också användas för horisontella transporter och pallhantering om sådana behov finns. Dagens plocktruckar är också utformade med fokus föraren och på ergonomi. De flesta truckar kan ställas in på många olika sätt för att öka både effektivitet och säkerhet. Plocktruckar är oftast eldrivna.

Både truckkort A och B krävs

För att få köra en lågplockstruck eller en plocktruck för mellanhög nivå krävs endast truckkort klass A. För högstaplare måste du däremot ha truckkort klass B.