Olika sorters truckförarutbildning

Truckar kan kategoriseras utifrån hur de är konstruerade rent mekaniskt eller utifrån dess användningsområde. När det gäller truckkort delas truckarna snarare upp utifrån hur svåra de är att köra. Truckkort A krävas för att köra de enklaste truckarna och D för att köra de största och mest svårmanövrerade truckarna.
Tar du truckkort A får du använda enklare truckar som man kanske inte ens själv åker på, som låglyftande plocktruck, ledstaplare med eller utan åkplatta, låglyftande åktruck med plats för stående eller sittande förare samt låglyftare med eller utan åkplatta. Dessa är truckar som används på lager för de enklaste arbetsuppgifterna.

För att få truckkort B måste du lära dig att köra motviktstruck, höglyftande åkstaplare med stående eller sittande förare, skjutstativtruck, höglyftande plocktruck, smalgångstruck och fyrvägstruck. Dessa används för de lite svårare jobben på lager.

De flesta truckutbildningar erbjuder kombinerade kurser för truckkort A och B eftersom det oftast krävs båda för att kunna utföra alla arbetsuppgifter på ett större lager. I butiker och mindre lager räcker det dock oftast med kort A. Utbildningen tar då också kortare tid. Truckkort B krävs för jobb på större lager, stora varuhus som Gekås och på godsterminaler. Ytterligare en fördel med att ta både kort A och B är att du då har möjlighet att söka majoriteten av tillgängliga jobb som truckförare i Sverige. Planerar du att söka jobb i Norge eller andra länder inom EU krävs både truckkort A och B. Truckutbildningar för kort A och B finns tillgängliga från ett stort antal utbildare över hela Sverige.

Truckkort C måste man ha för att få köra hjullastare med gaffelarmar eller annan arbetsutrustning, containertruck, timmertruck, sidlastare, grensletruck och teleskoplastare med gaffelarmar eller annat lyftaggregat. Det handlar alltså här om större truckar som kan utföra mycket tunga jobb på flera ton. Dessa truckar körs utomhus och används framförallt i tyngre industri. En grensletruck är ingen gaffeltruck utan en typ av truck som istället har ett lyftok med teleskopfunktion.

Utbildningar för truckkort C är ovanligare eftersom det handlar om stora tunga maskiner och de flesta arbetsgivare vill att man ska ha flera års yrkeserfarenhet på de mindre truckarna innan man kan komma i fråga för att köra dessa truckar. Företag utbildar därför oftast internt, så det finns väldigt få utbildningar tillgängliga för privatpersonerna, men av samma anledning finns det heller inte särskilt många lediga jobb och det är heller inte en särskilt bra investering att själv skaffa sig truckkort C.

Truckkort D krävs för att få köra drag och flaktruck samt terminal dragtruck. De är truckar som används för transporter av gods och annat på dess flak eller på olika typer av vagnar som de drar. Att köra dessa truckar kräver i grunden ungefär samma kunskaper och färdigheter som att köra bil. Det finns inte så många jobb som kräver kort D så samma sak gäller för truckutbildningar som ger kort D som för C att de inte är så vanliga, men kanske inte heller behövs.