Mer om truckkörkort

Så vad är det då man egentligen får lära sig under en truckutbildning?

Målet med en truckutbildning är att öka säkerheten, minska personskador, förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna vid användande av truckar. För att uppnå dessa mål får man under utbildningens teoretiska del lära sig mer om

  1. Risker och säkerhetsbestämmelser
  2. Trafikbestämmelser
  3. Vilka de vanligaste truckarna är och hur de är konstruerade
  4. Hur man jobbar med en truck, bäst belastar den m.m.
  5. Hur man hanterar det gods och material man arbetar med
  6. Ergonomiskt arbetssätt för att undvika arbetsskador
  7. Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
  8. Hantering av farligt gods

Man måste kunna detta så bra att man inte tvivlar på vad som gäller eller hur man ska göra i olika situationer. Däremot behöver man inte oroa sig för att man måste lära sig en massa regler i detalj. Enligt riktlinjerna ska man förstå innebörden men det är inte av högsta vikt att man kan betydelsen i detalj.

Dina teoretiska kunskaper kommer i slutet av utbildningen att testas genom någon form av prov. I normala fall genom ett skriftligt prov där du besvarar ett antal flervalsfrågor. Provet måste dock inte vara skriftligt utan om du har särskilda behov kan du också få ta provet muntligt.

Den praktiska delen av truckutbildningen är för många den roliga delen. Där får du lära dig hur man kör truck. Innan du kan få ditt truckkort ska du ha lärt dig att köra slalom i båda körriktningar, 90 och 180 graders svängar i båda körriktningar både med och utan påhängsvagn om sådan finns tillgänglig för den typen av truck du utbildar dig på, insvängning mot inlastningsställe, godshantering och lastning och lossning från mark och lastkaj samt godshantering på högre höjder. Dessutom ingår att lära sig den dagliga tillsynen, kontroller och underhåll av trucken.

Även de praktiska kunskaperna måste testas innan det kan utfärdas ett truckkort genom ett verklighetsanpassat prov i form av en hinderbana där man får visa att man kan utföra de praktiska moment som krävs och att man skaffat sig rätt säkerhetstänk.

När du väl klarat båda dina prov utfärdar din utbildare ett utbildningsintyg, dvs. ett bevis på att du klarat utbildningen med godkänt resultat och det är det som kallas för truckkort.

Att gå truckutbildning och få truckkort är alltså inte särskilt svårt och tar dessutom bara några dagar beroende på vilka truckar du utbildar dig på. Om du av någon anledning ändå inte klarar av något av proven erbjuder de flesta utbildare möjlighet att göra proven igen utan att behöva gå om utbildningen.