TYA och TLP10

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) är en samarbetsorganisation med flera arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer inom transportsektorn som huvudmän. Bakom organisationen står bl.a. Biltrafikens Arbetsgivarförbund, Motorbranschens Arbetsgivarförbund, Sveriges Transportarbetareförbund och Unionen. Totalt står elva olika parter bakom organisationen.

TYA har som uppdrag att aktivt bidra till att utveckla kompetens och arbetsmiljö inom transportbranschen och på så sätt öka såväl säkerheten för personalen i branschen som lönsamheten för företag. De bedriver många projekt och håller ett stort antal kurser för att skapa en säkrare arbetsmiljö, högre kompetens och hållbar tillväxt. Man jobbar också aktivt mot skolväsendet för att på lång sikt tillgodose transportnäringens behov av utbildad personal t.ex. genom att det ska skapas attraktiva gymnasieutbildningar med inriktning mot branschen. Organisationens verksamhet finansieras med en enhetlig serviceavgift relaterad till de anställdas årslön och betalas av alla arbetsgivare inom transportsektorn. Du behöver alltså inte själv betala någonting.

 

TLP10 garanterar en bra och säker utbildning

TYA har, med ovanstående målsättning, tagit fram en läroplan för truckutbildning. Denna kallas TLP 10 och ersatte 2011 en annan läroplan som kallades TLP 2. I denna plan finns det riktlinjer för vilka kunskaper och färdigheter som krävs för truckförare. Riktlinjerna är framtagna av experter på TYA i samarbete med arbetsmarknadens parter. En mycket viktig del är att minska antalet truckolyckor och att främja effektiv produktion. I planen tydliggörs vilka önskemål parterna har på en riktigt bra truckutbildning. Ytterligare en garanti för kvaliteten på din utbildning är att truckinstruktörer har möjlighet att bli TYA certifierade. Dessutom tillgodoser kraven i TLP 10 alla krav enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar.

 

TYA-truckkort

Att ta ett s.k. TYA-truckkort innebär alltså att du får en så bra utbildning som möjligt vilket kommer att öka din säkerhet i arbetslivet. Många arbetsgivare kräver också att man ska ha ett sådant för att överhuvudtaget kunna få anställning. Att på en gång ta ett TYA-truckkort gör dig attraktivare på arbetsmarknaden och så slipper du ta om truckkortet om du byter till en arbetsgivare som kräver TYA-behörighet. Efter en avslutad utbildning där TLP 10 används får du ett TYA-utbildningsintyg. Det viktigaste när du väljer din truckutbildning är alltså att välja en utbildning som är godkänd av TYA och följer deras TLP 10. TYA har avtal med ca 450 företag runt om i landet som håller truck- och maskinförarutbildningar. Du hittar en komplett lista på TYA:s hemsida. TYA kan utfärda utbildningsintyg för hela arton olika typer av truckar. Efter att du kontrollerar att den utbildare du valt är TYA ansluten kan du som nästa steg jämföra priser, kurslitteratur och hur lång utbildningen är. En kortare utbildning är inte nödvändigtvis bättre. Att ha längre tid på sig kan t.ex. innebära mer övning av praktiska moment.