Vad är en gaffeltruck?

En gaffeltruck är en motordriven industriell truck som finns i många olika modeller och storlekar. Gaffeltruckar används inom industri för att lyfta, bära och deponera laster av olika typer, storlekar och vikter. De kan vara drivna av diesel, gasol eller el.

Motviktstruck kallas den typ av gaffeltruck som förekommer mest och som namnet antyder är den konstruerad på ett sådant sätt att det finns en extra tyngd inbyggd i trucken som ska kunna verka som motvikt till den last man hanterar. På vissa motviktstruckar kan man byta ut gafflarna mot andra typer av lyftutrustning. Denna typ av gaffeltruck används för arbeten som inte kräver särskilt stor precision och klarar laster på upp till 60 ton. De är också den enda typ av truck som körs utomhus. Bland annat används en typ av motviktstruck för att stapla containers i hamnar och på båtar.

Stödbenstruck är en annan typ av gaffeltruck som istället för motvikt använder sig av ett stödben för att balansera sin last. De bär sin last innanför stödytan vilket gör att de inte behöver så mycket utrymme. Dessa delas vidare upp utifrån vad de används till, lagra, stapla, transporter och orderplocka.

Skjutstativtruck kallas en populär typ av stödbenstruck som är utrustade med teleskopstativ som kan justeras. Detta gör att denna typ av gaffeltruck kan lyfta högt och är mycket mångsidig. Den används därför flitigt på de flesta lager för att lagra. En typ av denna truck kallas fyr-eller flervägs truck. De har möjlighet att kunna ställa sina hjul i sidled och på så vis köra i alla riktningar så att den kan hantera både lastpallar och lång-gods.

Stapeltruckar är också en typ av stödbenstruck som används när man inte behöver lyfta så högt samt för kortare transporter. De finns både för gående och åkande förare med och utan säte för att sitta och klarar en vikt upp till ca 2000 kg.

Transporttruckar är också stödbenstruckar och används precis som namnet anger för att transportera gods. De kan bara lyfta pallen eller godset en liten bit från golvet, tillräckligt mycket för att förflytta den. En tranporttruck kan frakta gods upp till ca 3000 kg på en gång.

Orderplocktruckar är ytterligare en typ av stödbenstruck som i sin tur delas in i låg- mellan- och högplockare beroende på hur högt de når. Med en högplockare kan man plocka gods från hyllor som är flera meter höga. Eftersom det vid orderplockning ofta handlar om mindre volymer har dessa truckar mindre kapacitet än de andra typerna, upp till 1000 kg.

Smalgångstruck kallas ytterligare en variant av gaffeltruckar som är särskilt kompakta. De är en typ av gaffeltruck som används till att stapla gods sidledes istället för i körriktningen. Dess gafflar är alltså monterade sidledes i förhållande till färdriktningen vilket gör det möjligt att använda denna typ av truck i trånga utrymmen och på så sätt öka effektiviteten.

Slutligen påhängstruck kallas en liten typ av gaffeltruck som man hakar på gaveln på lastbilar så att det alltid finns en truck tillgänglig för att lasta i och ur lastbilen.