Traverskort och utbildning

En travers är en lyftkran som löper på en balk och används för att lyfta och flytta tunga laster, ofta i industrilokaler och lager. Att köra en travers utan utbildning ökar risken för olyckor, som kan få allvarliga konsekvenser, både för dig själv och för andra. En traversutbildning ger dig de verktyg du behöver för att arbeta säkert och effektivt. Här kan du läsa mer om att ta traverskort, vad det kostar, vilka behörigheter som finns och om olika företag som erbjuder utbildningen.

Läs mer

Vad är ett traverskort?

Ett traverskort är ett bevis på att du har den kompetens och de kunskaper som krävs för att säkert hantera en traverskran. Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 kräver att alla som kör travers har dokumenterad praktisk och teoretisk utbildning.

Pris

Kostnaden för en traversutbildning varierar mellan 2 000 och 5 000 kronor. Vissa utbildare tar ut en extra avgift för utbildningsintyg. Utbildningen går även att registrera på deltagarens personliga ID06-kort.

Vad ingår i utbildningen?

En traversutbildning innehåller både teoretiska och praktiska moment, där du läser teori på egen hand innan du gör din uppkörning. Längden på en traversutbildning varierar beroende på utbildningens innehåll och vilken typ av travers du kommer köra, men de flesta utbildningar tar mellan 1–3 dagar. Du får bland annat lära dig:

  • Traversens konstruktion och funktion
  • Olika typer av lyftredskap och hur de används
  • Säkerhetsrutiner och riskbedömning
  • Lastkoppling och lyftteknik
  • Underhåll och kontroll av traversen
  • Lagar och regler som gäller för traverskörning

Olika behörigheter

Inom traversutbildning finns det olika behörighetsnivåer beroende på traversens lyftkapacitet och komplexitet. Här är en översikt över de vanligaste:

Behörighet

Typ av truck/travers

Utbildningslängd

A (motviktstruck)

Motviktstruck med lyftkapacitet upp till 10 ton

1–3 dagar

B (skjutstativstruck)

Skjutstativstruckar med lyftkapacitet upp till 10 ton

1–3 dagar

C (plocktruck)

Plocktruckar med lyftkapacitet upp till 10 ton

1–3 dagar

D (terrängtruck)

Terränggående traverser med lyftkapacitet upp till 10 ton

1–3 dagar

E (traverskran)

Traverskranar med lyftkapacitet över 10 ton

3 dagar

Special (t.ex. för kärnkraftverk)

Traverser i specifika miljöer med extra säkerhetskrav

3 dagar

Hur länge gäller ett traverskort?

Det finns ingen lagstadgad giltighetstid för traversutbildningar i Sverige, utan arbetsgivaren ansvarar för att garantera sina anställdas kompetens och säkerhet. Därför är det upp till arbetsgivaren att bedöma behovet av förnyad utbildning, exempelvis vid förändringar i arbetsuppgifter, lyftutrustning eller säkerhetsföreskrifter. Flera utbildningsaktörer rekommenderar dock att man förnyar sitt traverskort var 3:e år.

Företag som erbjuder traversutbildning