Traversutbildning

En traverskran, kort kallad travers, är en typ av lyftkran som går på en kranbrygga tvärs över sin arbetsyta. Kranen går på en balk och olika tillbehör som t.ex. en telfer kan fästat på den. En telfer är en lyftanordning i form av en vagn med ett maskindrivet lyftblock. Traverser används frekvent i många olika industrilokaler och klarar att förflytta tunga laster upp till 100 ton.

För att få hantera en traverskran behöver du enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ha dokumenterad praktiska och teoretiska kunskaper. Bland annat måste man kunna undersöka och göra en riskbedömning av traversen och de arbetsuppgifter man ska utföra. Arbetet ska planeras, organiseras och genomföras så att farliga situationer förhindras. För att kunna hantera en travers på ett säkert sätt och i enlighet med dessa regler behöver man alltså gå en traversutbildning. Det finns uppgifter på att hela 80 procent av alla olyckor med traverser är användarrelaterade. Med en bra utbildning kan de flesta av dessa olyckor undvikas. En traversutbildning vänder sig till alla som använder traverser, telfrar och pelarkranar men kan även vara bra för den som jobbar med andra typer av lyft och lastkopplingar.

Traversutbildningar erbjuds av många olika utbildare över hela landet. I många fall erbjuds utbildningen genom det företag du är anställd på men det går också att skaffa en traversutbildning på egen hand. Utbildningarna variera i längd mellan 1 till 3 dagar beroende på innehållet. Ofta beror längden på hur pass stor och kraftig travers utbildningen ger behörighet till. En utbildning för att få köra travers som klarar över 3 ton under extrema förhållanden som t.ex. på kärnkraftverk tar 3 dagar. Väljer du bara en dag tar det 6 till 8 timmar, varav hälften är teori och hälften praktik. Du måste klara prov i både delarna.

Traversutbildning för sin säkerhet

En traversutbildning ger dig såväl teoretiska som praktiska kunskaper för att klara av arbetsuppgifter med travers ute på olika arbetsplatser. Utbildningen, oavsett hur lång den är, bör innehålla dessa delar. Först en introduktion till traverser och operatörens roll. Du får lära dig all terminologi, hur en travers och andra kranar är konstruerad och hur du styr dem. Man lär sig hur man hanterar rund-slingor, kättingar och andra lyfthjälpmedel och hur du hanterar olika lastvinklar. Det är också viktigt att lära sig hur man kommunicerar med kollegor under arbetet. Dagliga kontroller och fortlöpande underhåll är viktiga delar av en traversutbildning. Dessutom ingår utbildning i vilka lagar och regler som gäller. Allt detta för att du ska kunna jobba så säkert som möjligt och undvika olyckor. Din traversutbildning avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Efter avslutad traversutbildning får du ett utbildningsbevis som du sedan kan visa upp för potentiella arbetsgivare.

Kostnaden för en traversutbildning varierar naturligtvis efter hur lång den är men ligger någonstans mellan 2000 kr och 5000 kr för de längsta utbildningarna på de tyngsta traverserna. Vissa utbildare tar ut en extra avgift för ditt utbildningsintyg.