Motviktstruck

Motviktstruck, även känd som gaffeltruck, är ett vanligt inslag på moderna lager och i produktionsmiljöer. Med sin lyftkapacitet och mångsidighet transporterar de tunga laster effektivt och säkert. På den här sidan har vi samlat allt du behöver veta om motviktstruckar: hur de fungerar, vilka olika typer det finns, vad de används till och vilken behörighet som krävs för att köra dem. Vi belyser även riskerna med tung last och ger dig värdefulla tips för säker körning. Oavsett om du är en erfaren förare eller nyfiken på att börja köra, kan du hitta informationen du söker här.

Läs mer

Vad är en motviktstruck?

En motviktstruck är den vanligaste typen av truck. Den används för att lyfta och transportera tunga laster i lager, produktion och andra miljöer. Motvikten på truckens bakaxel balanserar vikten av den lyfta lasten och förhindrar att trucken tippar.

Hur fungerar den?

Motviktstruckens gaffelvagn lyfter och sänker lasten med hjälp av en hydraulisk cylinder. Truckens motor driver hydrauliken och styrningen. De flesta modeller har en hytt för föraren, men vissa modeller har ståplats.

Drivs av el, gasol eller diesel

Motviktstruckar finns i flera olika modeller och storlekar, men de vanligaste är:

 • Elektriska: Drivs av batterier och är tysta och miljövänliga.
 • Gasol: Drivs av gasol och är kraftfulla och robusta.
 • Diesel: Drivs av diesel och är kraftfulla och klarar tuffa förhållanden.

Flera olika användningsområden

Motviktstruckar används för en mängd olika uppgifter, bland annat:

 • Lastning och lossning av varor
 • Transport av gods inom lager och produktion
 • Plockning av order
 • Inventering
 • Underhåll av truckar och lagerutrustning

Vikt

Vikten varierar mycket beroende på kapacitet och modell. Mindre, eldrivna motviktstruckar för lättare laster kan väga runt 3 000 kg, medan större modeller för tunga laster, som gasol- eller dieseldrivna, kan väga upp mot 10 000 kg.

Stora skillnader i pris

Priset på en motviktstruck varierar kraftigt beroende på flera faktorer, exempelvis om den är ny eller begagnad, vilken lyftkapacitet den har och vilket drivmedel som används. En lättare eldriven modell med låg lyftkapacitet i begagnat skick kan kosta runt 100 000 kronor, medan en ny, stor motviktstruck kan kosta flera miljoner. Dessa faktorer påverkar priset:

 • Ny eller begagnad: Begagnade modeller är billigare än nya.
 • Lyftkapacitet: Ju högre lyftkapacitet, desto högre pris.
 • Märke och modell: Olika tillverkare och modeller har olika prisnivåer.
 • Drivmedel: Elektriska motviktstruckar kan vara något dyrare i inköp men är billigare i drift jämfört med gasol- eller dieseldrivna.
 • Utrustning: Extra lyftanordningar eller specialutrustning kan påverka priset.

Behörighet för motviktstruck

För att köra en motviktstruck krävs truckkort B. Utbildning för truckkort tar vanligtvis 1–3 dagar och innehåller både teori och praktik.

Vilka risker medför en för tungt lastad motviktstruck?

Den ökade vikten kan leda till att fordonet tippar, vilket kan orsaka allvarliga skador både på föraren och personer i närheten. En för tungt lastad truck kan även medföra att lasten faller ner, eller att föraren kläms fast. Dessutom kan för tung last skada konstruktionen och leda till dyra reparationer. I värsta fall kan en överlastad truck ge vika och orsaka katastrofala följder.

Tips för säker körning

 • Använd alltid säkerhetsbälte.
 • Var uppmärksam på din omgivning.
 • Kör inte för fort.
 • Använd rätt lyftteknik.
 • Följ alla säkerhetsföreskrifter.
 • Om du kör en tungt lastad truck i en brant backe eller på en ramp, kan det vara nödvändigt att använda en extra person som stödjer lasten.
 • Använd alltid en varningssignal när du kör i en backe eller på en ramp.
 • Se till att fordonet är i gott skick och att alla säkerhetsfunktioner fungerar.

När får personlyft göras med motviktstruck?

Personlyft med motviktstruck får endast ske i undantagsfall och under strikta krav, då det anses vara en riskfylld arbetsuppgift. Arbetsmiljöverket har fastställt detaljerade föreskrifter i AFS 2006:7 "Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar" som måste följas.

Följande krav måste vara uppfyllda:

 • Arbetsuppgiften kan inte utföras på ett säkrare sätt med annan utrustning som är konstruerad och tillverkad för personlyft.
 • Föraren har genomgått en särskild utbildning för personlyft med truck och har behörighet för detta.
 • Utrustningen är godkänd för personlyft och har den nödvändiga säkerhetsutrustningen, t.ex. en godkänd lyftkorg.
 • En riskbedömning har genomförts av en sakkunnig person som identifierar och åtgärdar alla risker med personlyftet.
 • En skriftlig arbetsberedning har upprättats som beskriver arbetsmomenten, ansvarsfördelning och säkerhetsrutiner.
 • En lyftledare utses som ansvarar för säkerheten under hela lyftarbetet.
 • Skyddsräcken och andra skyddsåtgärder används för att förhindra fall.
 • Kommunikation sker tydligt och effektivt mellan förare, lyftledare och personer i lyftkorgen.